en  |  es  |  ca

Parc Sant Hilari Aventura

Parc per a totes les edats

Reserves i info

Telèfon+34 677 964 920 / +34 972 87 28 20 /

info.santhilariaventura@grupserhs.com

Política de Privacitat

PASTUIRASER, S.L.

CIF: B64337827

Domicili social: C/ Garbí, Nº 88 - 90, 08397 · Pineda de Mar (BARCELONA)

 

PASTUIRASER, S.L. informa que les dades personals recollides des d’aquest lloc web seran tractades d’acord amb les exigències establertes per la LleiOrgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció Dades de Caràcter Personal i Normativa de Desenvolupament, absolut respecte pels drets dels titulars de les dades.

Les dades recollides per mitjà dels formularis seran utilitzades per gestionar els serveis sol.licitats pels titulars i per a atendre, si s’escau, les seves peticions d’informació.

Amb aquestes finalitats s’incorporaran als fitxers de "SERHS HOTELS" i seran tractades en tot moment d’acord amb la normativa de protecció de dades. En cap cas seran cedides a tercers sense el consentiment previ de l’interessa’t, excepte en els casos previstos legalment. Amb la remissió dels formularis de PASTUIRASER, S.L., entenem que tenen el consentiment del remitent per a fer arribar informació comercial dels seus serveis. PASTUIRASER, S.L. informa que per a l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació i cancel.lació de les seves dades, els titulars de les dades poden dirigir-se a: "SERHS HOTELS" PASTUIRASER, S.L. C/ Garbí, Nº 88 - 90, 08397 PINEDA DE MAR, BARCELONA - info@hotels-serhs.com.

La informació continguda en el present web és la vigent a la data de la seva última actualització i ha de ser considerada com informació introductòriaper a l’usuari, relativa als serveis i a altres informacions que incorporen les seves pàgines.

L’usuari pot confirmar la data d’actualització de qualsevol informació, si la sol.licita, mitjançant l’enviament d’un E-mail clicant a l’enllaç "Contacte" inclòs a la pàgina principal. PASTUIRASER, S.L. podrà modificar en qualsevol moment els termes la present Nota Legal, publicant-ne al present web la versió actualitzada, sense necessitat de cap altra notificació als usuaris.

Tota la informació o la forma de recopilació de la informació continguda en el domini del present web, com poden ser la pròpia recopilació d’informació,el disseny gràfic, imatges, codi font, marques, noms comercials, denominacions, entre altres signes distintius, estan subjectes a drets de propietat intel.lectual i industrial de PASTUIRASER, S.L. o de tercers.