en  |  es  |  ca

Parc Sant Hilari Aventura

Parc per a totes les edats

Reserves i info

Telèfon+34 677 964 920 / +34 972 87 28 20 /

info.santhilariaventura@grupserhs.com

Normativa del Parc Sant Hilari Aventura

Normes de funcionament

 • L’usuari no pot accedir als arbres sense l’equip de protecció individual (EPI). I no és permès l’ús d’un altre material de seguretat que el subministrat pel parc.
 • Una persona màxim per joc simultàniament.
 • Màxim dues persones per plataforma simultàniament.
 • L’ Equip és personal i intransferible.
 • L’usuari ha de conservar-lo durant tot el recorregut. Aquest s’ha de col•locar i retirar pel personal del parc.
 • L’empresa es reserva el dret, a interrompre l’activitat, per males condicions meteorològiques o qualsevol altre que pugui comportar risc a criteri dels monitors.

Aquesta activitat no es realitza amb el monitor. L’usuari es desplaça en completa autonomia. Els monitors vigilen des del terra i realitzen una feina de supervisió.

 • L’ usuari és responsable de complir les normes de seguretat. Ha d’assegurar permanentment els seus moviments i la progressió pels recorreguts. Ha de fer cas de les indicacions dels jocs i romandre assegurat a les línies de vida.
 • Els monitors tenen una formació especifica per a fer respectar les normes de seguretat, pel manteniment dels equips i les operacions d’evacuacions i primers auxilis. Estan identificats per la seva roba i disposats en tot moment a donar informació als usuaris. Les seves instruccions, són d’obligat compliment.
 • L’empresa es reserva el dret d’admissió, limitant l’accés a tota persona que no respecti les normes de seguretat o que tingui un comportament perillós per ell mateix o la resta d’usuaris.
 • La direcció del parc es reserva el dret a autoritzar a les persones a evolucionar pels recorreguts de color vermell i negre segons la seva evolució als recorreguts.
 • L’activitat és totalment prohibida a tota persona que hagi pres alcohol, drogues i a criteri dels monitors tingui clarament afectades les seves facultats, per aquests motius o qualsevol altres. En qualsevol d''aquests supòsits, es podrà limitar o prohibir l'ús de totes o algunes de les línies
 • L’empresa no es fa responsable del deteriorament o pèrdua dels efectes personals del client com els de les persones que acompanyen.

Consignes de seguretat

 • Previ a l’inici dels recorreguts d’aventura, l’usuari ha de rebre obligatòriament les consignes d’utilització i de seguretat que els monitors del parc explicarà a l’àrea d’iniciació..
 • L’usuari ha d’anar sempre assegurat al cable de la línia de vida amb els dos mosquetons.
 • Quan estic a una plataforma i he de progressar pel joc, primer m’asseguro a la línia de vida (marcat amb color vermell) amb un mosquetó i després l’altre.
 • Abans de pujar per les escales d’inici dels recorreguts, estiro la corda per què baixi el mosquetó vermell on asseguraré els dos mosquetons del meu equip. Quan arribo a la plataforma, asseguro primer un mosquetó a la línia de vida i després l’altre.
 • Quan em trobo el cable de línia de vida marcat en blau i vermell, tinc primer que assegurar la politja i després passar els mosquetons.
 • L’usuari entén i accepta que realitza una practica esportiva i com a tal pot comportar risc de lesions. L’empresa no es fa responsable de les lesions produïdes pel mal ús de les instal•lacions
 • L’usuari es fa responsable dels danys i perjudicis a persones o béns, que pugui ocasionar-se a ell mateix o a tercers, per l’ús indegut de les instal•lacions o de l’equipament, o per no seguir les instruccions dels monitors.