en  |  es  |  ca

Parc Sant Hilari Aventura

Parc per a totes les edats

Reserves i info

Telèfon+34 677 964 920 / +34 972 87 28 20 /

info.santhilariaventura@grupserhs.com

Dades Legals


1. INTRODUCCIÓ
Aquest document té com a finalitat establir i regular les normes d’ús així com la salvaguarda de les dades del lloc www.SERHShotels.com (d’ara endavant, el lloc), entenent per lloc totes les pàgines i els seus continguts, propietat de PASTUIRASER, S.L., a les quals s’accedeix a través del domini www.hotelserhsdelport.com, i els seus subdominis.

El titular d’aquest lloc és PASTUIRASER, S.L., amb domicili social a Pineda de Mar, carrer Garbi nº88 90 i direcció de correu electrònic info@hotels-serhs.com

Mitjançant el lloc, PASTUIRASER, S.L. (d’ara en endavant, SERHS HOTELS) pretén acostar als seus clients els serveis d’informació, la reserva d’habitacions, la cerca d’ocupació, així com qualsevol altre servei que al seu moment consideri oportú per a la consecució correcta del seu objecte social.

Aquestes condicions generals regulen l’ús del servei del lloc que SERHS HOTELS posa a disposició dels usuaris d’Internet. La utilització del lloc li atribueix la condició d’usuari del lloc (d’ara endavant, l’usuari) i suposa l’acceptació plena i sense reserves per part de l’usuari de totes i cadascuna de les condicions generals en la versió publicada per SERHS HOTELS en el moment mateix en què l’usuari accedeixi al lloc, per la qual cosa ha de ser conscient de la importància de llegir-les cada vegada que visiti el lloc. El fet d’accedir a aquest lloc implica el coneixement i l’acceptació de les condicions generals següents. Per tant, SERHS HOTELS recomana a l’usuari que se les imprimeixi o les baixi i les llegeixi detalladament cada cop que accedeixi al lloc. Així mateix, la utilització del servei està sotmesa igualment a tots els avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en coneixement de l’usuari per SERHS HOTELS que completin el que preveuen aquestes condicions generals, sempre que no s’hi oposin.


2. ÚS DELS SERVEIS DE RESERVA EN LÍNIA DE SERHS HOTELS
Consultar l’apartat Termes i Condicions.

Aquests serveis tenen com a finalitat reservar habitacions en qualsevol dels hotels SERHS. La utilització d’aquests serveis suposa l’acceptació plena i sense reserves, i també la validesa, de totes i cadascuna de les condicions generals recollides en l’última versió actualitzada d’aquestes condicions generals.

L’usuari es compromet a utilitzar els serveis d’acord amb la llei, la moral, els bons costums i l’ordre públic, i també d’acord amb el que disposen aquestes condicions generals de contractació. En conseqüència, s’obliga a no utilitzar els serveis, amb finalitats il•lícites i/o contràries al que estableixen aquestes condicions generals de contractació, lesives de drets i/o interessos de tercers o que de qualsevol manera puguin danyar els serveis, SERHS HOTELS i/o la seva imatge o impedir-ne el funcionament correcte o dels serveis esmentats que s’ofereixen o que es puguin oferir en un futur.

3. ÀMBIT DEL LLOC. RESPONSABILITAT DE L’USUARI
L’accés a aquest lloc és responsabilitat exclusiva dels usuaris. Els riscos derivats de la utilització del lloc que faci l’usuari són únicament i exclusivament a càrrec seu. No són objecte de garantia per part de SERHS HOTELS: la infal·libilitat, la disponibilitat, la continuïtat, la inexistència de deficiències i la seguretat del lloc; que el contingut del lloc o la informació que passa a través seu estigui lliure de virus o d’altres elements lesius; la seguretat en la utilització que l’usuari faci del lloc.

SERHS HOTELS no és responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a SERHS HOTELS; de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic, causats per deficiències o sobrecàrregues en el seu centre de processos de dades, de línies telefòniques, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics; ni tampoc de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora de control de SERHS HOTELS.

El simple accés a aquest lloc no suposa establir cap mena de relació de caràcter comercial entre SERHS HOTELS i l’usuari.

4. CONTINGUTS
SERHS HOTELS es reserva el dret a impedir o prohibir l’accés al lloc a qualsevol usuari d’Internet que introdueixi en aquest lloc qualsevol contingut contrari a les normes legals o que sigui immoral. En conseqüència, es reserva el dret d’exercir les mesures legals que consideri oportunes per evitar aquesta mena de conductes.

5. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
L’usuari dels serveis oferts a través del lloc proporciona voluntàriament dades de caràcter personal i accepta de manera expressa, i plenament i sense reserves, que SERHS HOTELS les tracti de manera automatitzada i les incorpori a un fitxer amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els seus serveis, fitxer del qual és responsable SERHS HOTELS, i que està inscrit en el Registre General de Protecció de Dades. Més informació a ‘Política de Privacitat’.

6. ÚS CORRECTE DELS CONTINGUTS DEL LLOC
Tot el contingut disponible en el lloc, incloent-hi a títol enunciatiu, text, gràfics, logotips, icones, imatges, clips d’àudio, recopilacions de dades i programari i la seva recopilació (contingut de propietat intel·lectual), és propietat de SERHS HOTELS, dels nostres patrocinadors, socis o llicenciadors, i està protegit per les lleis de propietat intel·lectual.

SERHS HOTELS declara que els drets de propietat industrial (marques, noms comercials, etc.) que apareixen en aquest lloc, són propietat seva i/o es troben legítimament protegits per la normativa existent sobre propietat industrial.

L’usuari s’obliga a usar el lloc de manera diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

a) Suprimir, eludir, manipular el copyright, marques i altres dades identificatives dels drets de SERHS HOTELS o dels seus titulars incorporats als continguts i/o productes comercialitzats des del nostre lloc, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualsevol mecanisme d’informació que puguin contenir.
b) Utilitzar continguts i, en particular, la informació de SERHS HOTELS obtinguda a través del nostre lloc, per remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol•licitats dirigits a una pluralitat de persones.
c) Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels drets corresponents o això estigui legalment permès.
d) En general, utilitzar els continguts de manera, amb finalitats o efectes contraris a la llei, la moral i els bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic.

SERHS HOTELS no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap mena sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el seu lloc.

7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Els drets de propietat intel·lectual sobre les obres que conté el lloc corresponen en exclusiva a SERHS HOTELS, tret que s’hi indiqui una titularitat diferent. La reproducció, la distribució, la comercialització o la transformació no autoritzades d’aquestes obres constitueix una infracció dels drets de propietat intel·ectual de SERHS HOTELS, o del titular, i pot donar lloc a l’exercici de totes les accions judicials o extrajudicials que puguin correspondre en l’exercici dels seus drets.

Així mateix, la informació a la qual pot accedir l’usuari a través del lloc pot estar protegida per drets de propietat intel·lectual, industrial o d’un altre caire. SERHS HOTELS no és responsable en cap cas i per cap concepte de les infraccions d’aquests drets que pugui cometre com a usuari.

8. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Aquestes condicions es regeixen per la legislació espanyola, que és aplicable en tot allò que no disposin aquestes condicions en matèria d’interpretació, validesa i execució. SERHS HOTELS i l’usuari, que renuncien expressament a qualsevol altre fur, se sotmeten als jutjats i tribunals de Barcelona per a qualsevol controvèrsia que es pugui derivar de la prestació dels serveis objecte d’aquestes condicions generals.